Välkommen till Stiftelsen Karl Staaffs fond

Siftelsens ändamål

Stiftelsen ger i enlighet med testamentena ekonomiskt stöd dels till vissa aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.

 

Läs mer under Stiftelsens ändamål

 

Ansökningar om bidrag

Ansökningar om bidrag behandlas två gånger per år. Ansökningar skall vara inne senast 1 april respektive 1 oktober. Läs om hur du ansöker här!

Liberalismen - vad är det?

Besök Liberala Biblioteket - en elektronisk databas med information om den liberala idétraditionen i Sverige och i andra länder.