Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

Ansök om bidrag

Beskriv projektet med en eller två meningar
280 tecken kvar att utnyttja
Bifoga den fullständiga projektbeskrivningen med ansökan som ett Word- eller PDF-dokument.

Belopp och inbetalningssätt

Belopp som söks

Ange sökt belopp i hela kronor.

Tidpunkt för utbetalning

Inbetalning via

 
 
Bankkontonummer inkl. clearingnr.

Bilagor

Här bifogar du projektbeskrivning och budget samt eventuella övriga bilagor. Bilagan för budget ska även innehålla information om projektets finansiering.

Av finansieringen ska framgå:
  1. Vad som söks hos Stiftelsen Karl Staaffs fond
  2. Vad som eventuellt har sökts/kommer att sökas hos andra
  3. Eventuell egen insats
Bilagorna ska vara i PDF- eller Word-format.
Lägg till fler filer