Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

Om stiftelsen

Regler, tillsyn och ekonomi

Det finns inga särskilda stadgar för stiftelsen. Istället finns de två testamentena och senare beslut fattade av förvaltarna, t ex om antal suppleanter, utseende av ordförande, revision m.m. För närvarande gäller att ordförande och två ledamöter och två suppleanter utses tills vidare. 1932 beslöt Överståthållarämbetet efter hemställan av fonden att årligen utse auktoriserad revisor. Stiftelsen är som allmännyttig stiftelse inskränkt  skattskyldig och är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Stiftelsen  äger inte fast egendom och bedriver inte rörelse. Tillgångarna består av aktier, obligationer  och fondandelar. Gällande placeringspolitik innebär långsiktighet, riskspridning och behov av utdelningar och räntor för bidragsverksamheten.

Stiftelsens säte är:

Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål c/o Lennart Nordfors
Rosenlundsgatan 20
118 53 Stockholm.

Stiftelsens ledning

Förvaltarna som tillsammans utgör styrelse för stiftelsen är:

 • Lennart Nordfors (ordförande), förvaltare sedan 2022, fil. dr. i statsvetenskap, f.d. biträdande partisekreterare i Folkpartiet, kommunikationskonsult
 • Anna Horn, förvaltare sedan 2023,  doktorand i civilrätt
 • Ingemund Hägg, förvaltare sedan 2000 (sekreterare och ekonomiansvarig), professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Förvaltarsuppleant sedan 2007   Tobias Krantz, fil. dr. i statsvetenskap, tidigare högskole- och forskningsminister (Folkpartiet) 

 

Förvaltare sedan starten

Karl Staaff hade själv genom testamentena utsett de tre första förvaltarna.

 • Ivar Bendixson var professor i matematik och 1911 – 27 rektor för Stockholms högskola.
 • Ernst Beckman var Frisinnade Landsföreningens första ordförande (1902 – 1914).
  Han var riksdagsledamot 1886 – 87, 1891 – 93 och 1903 – 1913 och socialreformator.
 • Bror Petrén var jurist, liberalt statsråd 1911 – 14 och 1917 – 20 och tillhörde riksdagen i flera perioder.

Ordförande har varit:

 • 1916 – 1933 Ivar Bendixson (se ovan)
 • 1933 – 1954 Nils Alexandersson, professor i processrätt, justitieråd, riksdagsledamot 1912 – 21
 • 1954 – 1959 John Bergvall, finansborgarråd i Stockholm 1950 – 54, riksdagsledamot,
  talman i första kammaren 1956 – 59
 • 1959 – 1967 Åke Holmbäck, professor i civilrätt, rektor för Uppsala universitet 1952 – 55,
  riksdagsledamot 1937-40, 1942-52
 • 1967 – 1994 Per-Olof Hanson, riksdagsledamot 1958 – 64, borgarråd i Stockholm 1964 – 7(?)
 • 1994 – 1999 Cyril Olsson, avdelningschef, partisekreterare i Folkpartiet 1964 – 67
 • 1999 –  2022 Gustaf Lindencrona, professor emeritus i finansrätt, f.d. rektor för Stockholms universitet

Beviljade bidrag

Bidragsverksamheten bygger på stiftelsens ändamål. Inkomna ansökningar bedöms efter överensstämmelse med ändamålen.

Totalgränsen sätts varje år av tillgängliga räntor och utdelningar.